Pre početka čitanja

Zgodno je pre početka čitanja neke knjige pročitati biografiju pisca. Ili autobiografiju. Saznati koje su okolnosti uticale na njega da napiše baš tu knjigu i sve ostale u nizu. Koja je bila perspektiva iz koje je pisao. Šta mu se dešavalo. Ipak je to subjektivna stvar. Intimna.

Ako ne znaš ko je autor, ako je anoniman za tebe, onda možeš biti sklona da knjigu doživiš kao objektivnu stvar, opštu.

A sad ima tako lepih romana koji su ustvari biografski! Čitaš o ljudima i događajima koji si zaista bili, a nije ti dosadno. Naprotiv, vrlo zanimljivo, puno emocija koje nedostaju svim ranijim standardno faktografskim biografijama.

Eto vidiš! Ovo sadašnje vreme je najbolje!

knjiga