Category: knjige

Pre početka čitanja

Zgodno je pre početka čitanja neke knjige pročitati biografiju pisca. Ili autobiografiju. Saznati koje su okolnosti uticale na njega da napiše baš tu knjigu i sve ostale u nizu. Koja je bila perspektiva iz koje je pisao. Šta mu se dešavalo. Ipak je …

O Jevrejima

Jevreji … narod koji se tako razlikuje od svih ostalih na kugli zemaljskoj.  Rasut po celom svetu, ali zauvek svoj i nepromenljiv. Život pored drugih, ali mimo njih. Proganjani … ali opstali. Sa čvrstim osećajem pripadništva svojoj naciji … Rasuti da bi se …

A šta je sa Libanom?

Na prostoru Levanta rodio se 1949. Amin Maluf. Libanac. U svojoj 26. godini (početak građanskog rata 1975.) izbegao je u Pariz i od tada tamo živi. I piše. Na francuskom.  I član je francuske Akademije nauka.  Velika izuzetnost! Piše romane kroz koje opisuje …